Licentiegegevens
Hier vindt u informatie over de soorten licentierechten voor Getty Images-producten en over de voor de betreffende producten en rechten relevante licentieovereenkomsten.

Rights managed (RM)

Rights managed-producten worden gelicentieerd met beperkingen op het gebruik, zoals beperkingen op grootte, plaatsing, gebruiksduur en geografische distributie. Er wordt u gevraagd informatie te verstrekken met betrekking tot het beoogde gebruik van het product om het bestek van de te verlenen gebruiksrechten te bepalen. Onze prijscalculator of één van onze vertegenwoordigers kan u helpen om de prijs vast te stellen. Voor enkele rights managed-producten zijn exclusieve rechten beschikbaar. Alle licenties voor rights managed-producten zijn onderhevig aan de licentieovereenkomst voor redactionele, rights managed- en rights ready-beelden en -video's van Getty Images.

Royalty free (RF)

Royalty free-producten kunnen zonder aanvullende kosten meerdere keren voor meerdere projecten door u worden gebruikt. Royalty free-prijzen zijn uitsluitend gebaseerd op de bestandsgrootte van het door u benodigde product en het aantal voor gebruik gerechtigde personen (maximaal 10) en niet op het specifieke gebruik. U hoeft geen aanvullende royalty's te betalen voor hergebruik van een royalty free-product. Zoals bij alle Getty Images-licenties zijn de verleende rechten niet-overdraagbaar en aan u persoonlijk gebonden. Dit houdt in dat als u een royalty free-product licentieert voor gebruik in een afgeleid werk door uw klant of een andere persoon, de betreffende persoon het gelicentieerde product niet afzonderlijk van het afgeleide werk mag gebruiken. Royalty free-licenties zijn altijd niet-exclusief. Alle licenties voor royalty free-producten zijn onderhevig aan de licentieovereenkomst voor royalty free-beelden en -video's van Getty Images.

Redactioneel (RM)

Producten in onze redactionele collecties worden gelicentieerd met beperkingen op het gebruik, zoals beperkingen op grootte, plaatsing, gebruiksduur en geografische distributie. Redactionele producten moeten op een redactionele manier worden gebruikt, d.w.z. gebruik in verband met nieuwswaardige of voor het publiek interessante gebeurtenissen. Indien u een beeld of video uit onze redactionele collecties voor niet-redactioneel gebruik wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met een vertegenwoordiger. Alle licenties voor redactionele producten zijn onderhevig aan de licentieovereenkomst voor redactionele, rights managed- en rights ready-beelden en -video's van Getty Images.

Het gebruik van previews in "proefbeelden" &

Getty Images staat het gratis (of in sommige gevallen deels betaalde) gebruik van bepaalde elektronische bestanden van diens producten gedurende een beperkte periode toe, mits deze uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en uitsluitend voor test- of proefdoeleinden worden gebruikt. Op deze rechten is de licentieovereenkomst voor proefbeelden en videopreviews van toepassing. Proefbeelden kunnen worden gebruikt om een bepaald beeld in meer detail te bekijken of om materialen voor testpresentaties voor klanten mee te ontwikkelen. Proefbeelden worden niet gelicentieerd voor intern of extern gebruik in definitieve projecten.

Muziek

Muziek wordt gelicentieerd met beperkingen op het gebruik, zoals de gebruiker, het gebruik, het formaat en het medium. Er wordt u gevraagd informatie te verstrekken om het bestek van de te verlenen gebruiksrechten te bepalen. Onze prijscalculator of één van onze vertegenwoordigers kan u helpen om de prijs vast te stellen. Licenties voor muziekproducten bestaande uit één track zijn onderhevig aan onze licentieovereenkomst voor muziek van Getty Images. In veel gevallen zijn openbaar uitgevoerde werken onderhevig aan de betaling van royalty's voor muziekuitvoering. Raadpleeg voor meer informatie Een introductie tot muzieklicenties.

Muziek kan via onze Sound Express-muziekcollectie ook worden gelicentieerd in een vorm waarbij de royalty's voor muziekuitvoering en mechanische uitvoering in de eerste licentiekosten zijn gebundeld (de term hiervoor binnen de Amerikaanse muziekindustrie is directe licentie). In dergelijke gevallen vallen alle royalty's onder de totale muzieklicentiekosten die door u worden betaald en worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht. Raadpleeg onze licentieovereenkomst voor muziek van Getty Images voor de volledige voorwaarden en beperkingen.