Nieuw Board maken
Creatieve video's

Een futuristische prothese robot arm door een tiener meisje ontwikkeling ingenieur in een onderzoekslaboratorium 's nachts van het werken laat. Arm beweegt zijn vingers. Onderwijs, technologie, teamwork, werken laat, wetenschap en mensen concept. Onderwijs - Stockvideo

Education Topics :A futuristic Prosthetic Robot Arm by a teenage girl development engineer in a research laboratory at night of working late.Arm moves its fingers.Creative designer testing robotics prototype in workshop.Education,Technology,Teamwork,Working Late,Science and people concept.Industry 4.0