Redactioneel beleid
sb10063229bb-001
sb10063229bb-001

Redactioneel beleid

In dit document worden de principes, werkwijzen en beleidslijnen uiteengezet die Getty Images Editorial naleeft om de hoogste normen op het gebied van redactionele integriteit aan klanten te leveren. As leverancier van redactionele content erkennen, respecteren en volgen we de gangbare ethische gedragscodes binnen onze bedrijfstak en van onze conculega's. Getty Images streeft ernaar de hoogste normen op het gebied van moderne fotojournalistiek na te leven en te onderschrijven door gebruik te maken van gezond verstand en door onze toewijding aan onze redactionele principes, werkwijzen en processen.

Onze principes

We handhaven een gemeenschappelijke set professionele journalistieke principes die als richtlijn voor onze medewerkers, onze processen en onze activiteiten dienen. We hebben zowel individueel als collectief de verantwoordelijkheid om deze principes door ons gehele nieuwsagentschap te handhaven.

Verantwoordelijkheid

We zijn van mening dat foto's het fundament voor visuele verslaggeving vormen en dat hiervoor dezelfde principes op het vlak van aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit gelden als voor het geschreven woord in de journalistiek. Beelden illustreren en weerspiegelen gebeurtenissen die momenteel in onze wereld plaatsvinden en moeten daarom nauwkeurig en onpartijdig aan de klant worden geleverd.

Onafhankelijkheid

Alleen onze redactie heeft controle over het fotojournalistieke proces, van de opdracht tot de levering. We staan personen of groepen die niet tot onze redactie behoren nooit toe om invloed op onze redactionele verslaggeving of workflow uit te oefenen. Onze redactionele verslaggeving brengt geen verplichtingen met zich mee en de creatie- en productieprocessen worden niet door belangenverstrengeling beïnvloed.

Integriteit

Integriteit is de drijvende kracht achter alles wat we doen en één van de basisprincipes die ten grondslag ligt aan Getty Images als organisatie. We stellen daarom alles in het werk om het evenwicht te bewaren tussen het recht op privacy van personen en onze plicht verslag over het nieuws uit te brengen. Onze toewijding aan integriteit wordt weerspiegeld in onze gehele redactionele workflow en in onze eerlijke en onbevooroordeelde verslaggeving over actuele gebeurtenissen en het nieuws.

Onze werkwijzen

We hebben duidelijke en ondubbelzinnige werkwijzen geformuleerd om de naleving van onze kernprincipes te waarborgen. Deze werkwijzen vormen onze gedragscode, die door redactiemedewerkers, fotografen, leveranciers en partners van Getty Images op alle niveaus moet worden nageleefd.

1. De fotografen en medewerkers van Getty Images hebben volledige controle over het verzamelen en distribueren van redactionele foto's.

2. Getty Images staat bevoorrechte toegang tot redactioneel materiaal niet toe en geeft partners van Getty Images geen speciale privileges.

3. Geen enkele fotojournalist of redactiemedewerker handelt uit eigenbelang. De verslaggeving over nieuws en gebeurtenissen wordt niet door de persoonlijke mening van medewerkers beïnvloed. Ons redactionele proces mag in geen geval door derden worden voorgeschreven of beïnvloed.

4. Onze redactionele verslaggeving wordt nooit gecensureerd.

5. Bij alle beelden worden de juiste credits voor de betreffende bronnen vermeld. Zie de informatie over fotocredits hieronder.

6. De licentieverlening voor redactionele nabewerking van foto's geschiedt in overeenstemming met de normen in de wereld van het nieuws.

Ons beleid voor fotocredits

Credits: Getty Images

Getty Images heeft de volledige redactionele controle over alle beelden waarbij bij de credits Getty Images staat.

Credits: (nieuwsagentschap)/Getty Images

Deze credits zijn gebaseerd op de gevestigde traditie van persagentschappen om het redactionele proces tussen gevestigde nieuwsagentschappen te delen. Deze credits worden alleen gebruikt als het nieuwsagentschap een bekende en gevestigde partij is met een gevestigde reputatie als het gaat om het aanhouden van strikte redactionele procedures die overeenkomen met de vijf belangrijkste redactionele basisbeginselen die Getty Images aanhoudt.

Een voorbeeld van deze credits is CNN/Getty Images. Hierbij is de eerstgenoemde partij de geverifieerde redactionele bron van het nieuwsmateriaal en is de tweede partij verantwoordelijk voor de levering van de content aan de betreffende distribuerende persbureaus. In sommige gevallen worden deze credits weergegeven als Getty Images/(nieuwsagentschap). Deze credits geven aan dat Getty Images de bron van het nieuwsmateriaal is en dat het nieuwsagentschap de distribuerende partij is.

Credits: Getty Images voor (redactionele publicatie)

Deze credits worden gebruikt als Getty Images foto-opdrachtservices verleent aan redactionele publicaties zoals The New York Times, Newsweek en Time Magazine.

Credits: (externe bron) via Getty Images

Deze credits zijn in overeenstemming met de gevestigde traditie van persagentschappen om redactionele klanten als onderdeel van de service toegang tot perscommuniqués te verlenen. In overeenstemming met de algemeen aanvaarde branchenormen moeten deze foto's afkomstig zijn van een bekende bron en relevant zijn voor de algehele missie van het persagentschap.

Voorbeelden van valide externe bronnen zijn:

  1. Overheidscommuniqués: NASA, foto's van het Witte Huis, het Amerikaanse ministerie van defensie
  2. Filmbeelden: Universal Pictures, TimeWarner
  3. Beelden van sportevenementen: persdiensten van sportbonden (NBA Entertainment)
  4. Televisiebeelden: beelden van plaatselijke of nationale nieuwsmedia
  5. Actuele content van geverifieerde externe bronnen

Beelden in perscommuniqués

In overeenstemming met de gevestigde traditie van persagentschappen om perscommuniqués voor redactioneel gebruik te verspreiden, moeten alle beelden in perscommuniqués worden beschouwd als aanvullend nieuwsmateriaal in gevallen waarin er geen fotograaf van Getty Images ter plekke aanwezig is om foto's te leveren en in gevallen waarin de content wordt verstrekt door een externe partij die mogelijk de eigen rechten voorbehoudt op niet-redactioneel gebruik van de beelden.